Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 136-150 z 351
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
949/2016Slovak Telekom, a.s., BratislavaZmluva o poskytovaní verených služieb - balík služiebPoskytovanie verejných služieb, účatník má nárok na poskytovanie Služby za akciové ceny. Program služby: Biznis linka L.0,00 €27.5.2016nestanovený
740/2016Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., BratislavaZmluva o elektornickej komunikácii a poskytovaní iných elektornických služieb (uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)Elektronické zasielanie Dokumentov prostredníctvom Elektornickej pobočky, softvérového vybavenia Používateľa, prípadne mobilnej alebo inej aplikácie, prípade pri využívaní ďalších Elektornických služieb, a to všetko podľa podmienok špecifikovaných tejto Zmluve.0,00 €28.4.2016nestanovený
76441Dobrovoľná požairna ochrana SR, BratislavaZmluva č. 76441 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ocharany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaPredmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 700,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.  700,00 €21.4.2016nestanovený
01/2016Ing. Zuzana Žideková, Rajec Zmluva o dielo č. 01/2016 na externý projektový manažmentVypracovanie monitorovacích správ ku zrealizovanému projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Kľačany, kód projektu: 25120220211 250,00 €2.4.2016nestanovený
558/2016PPD INOVEC Volkovce, VokovceSponzorská zmluvaSponzor daruje touto zmluvou peňažný dar 100,00 € na športové podujatie cestného behu obce: Čiernokľačianska Pyxida 100,00 €21.3.2016nestanovený
6/1000062476Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného ovodovodu, Na Dolinke 438/5, Čierne Kľačany.20,00 €24.2.2016nestanovený
6/1000062475Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu, Na Dolinke 439/6, Čierne Kľačany.20,00 €24.2.2016nestanovený
301/2016Stredná odborná škola polytechnická, SNP 2, Zlaté MoravceZmluva o pskytovaní praktického vyučovania (odbornej praxe) študijnom nadstavbovom odbore 3659 L stavebníctvo v nadväznosti na § 8 ods. 2 Zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonovPoskytovanie praktického vyučovania žiakov zamesnávateľom na pracovisku zamesnávateľa formou odobornej praxe.0,00 €9.2.201612.2.2016
154/2016FKL a brat, spol. s.r.o., LudaniceZmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovZáväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: Zateplenie viacúčelovej obecnej budovy so sídlom Obecného úradu. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t.z.: dielo) odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, podľa projektovej dokumentácie na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 123 901,75 €27.1.2016nestanovený
132/2015PD TvrdošovceDarovacia zmluvaDarovanie peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy. (ZŠ)0,00 €22.1.2016nestanovený
131/2016PD TvrdošovceDarovacia zmluvaDarovanie peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy. (MŠ)0,00 €22.1.2016nestanovený
9/2016ARAMIS - Správa bytov, spol. s.r.o., Zlaté MoravceZmluva o výkone správyKompletné zabezpečenie výkonu správy technickej oblasti bytových domov v Čiernych Kľačanoch, ktorou je obstarávanie služieb a tovaru,ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. (BD)0,00 €5.1.2016nestanovený
7/2016MUDr. Peter Pichňa, Školská 7, Zlaté MoravceZmluva na poskytnutie službyZmluvné strany budú v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy ďalej spolupracovať pri výkone posudkovej činnosti podľa zákona o sociálnych službách a súvisiacej legislatívy.10,00 €4.1.2016nestanovený
2247/2015PD TvrdošovceDarovacia zmluvaDarovanie peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy. (ZŠ Čierne Kľačany)0,00 €18.12.2015nestanovený
2246/2015PD TvrdošovceDarovacia zmluvaDarovanie peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy. (MŠ Čierne Kľačany)0,00 €18.12.2015nestanovený
Položky 136-150 z 351


Úvodná stránka