Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 121-135 z 351
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZLP-2016-0162-miniDCOM+DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), BratislavaZmluva o pripojení k informačnému systému/Datové centrum obcí a miest a budúcej spolupráciZáväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia v tomto článku Zmluvy. Sú to služby aplikačných modulov IS DCOM. Služby prístupu k obsahu modulu Bázy znalostí. Služby prístupu k obsahu Elektronické vzdelávanie. Služby technickej podpory vrátane možnosti využívať služby CallCentra a služby modulu Service Desk.0,00 €11.10.2016nestanovený
1302/2016Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, BratislavaZmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, ýstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2016Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie - Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce. Záväzok prijímateľa bez výhrad v plnom rozsahu prijať poskytovanú dotáciu a použiť ju v súlade s účelom a podmienkami stanovenými v zmluve.1 960,00 €26.7.2016nestanovený
9913864443Slovak Telekom, a.s., BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služiebProgram služby: Mágio Internet L - VDSL0,00 €26.7.2016nestanovený
500/2016Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, NitraZmluva č. 500/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyNSK sa zväzuje poskytnúť prijímateľovi dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry nasledovne: FS organizované obcou Čierne Kľačany spojené so slávnosťou Vinobrania. 500,00 €14.7.2016nestanovený
1235/2016Ľuboš Bohovic, BrhlovceZMLUVA O DIELORealizácia stavby - ZMENA STRECHY KULTÚRNEHO DOMU28 786,80 €13.7.2016nestanovený
1170/2016PD TvrdošovceKúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníkaDodávka čerstvého ovocia a štiav v priebehu školského roka. (ZŠ Čierne Kľačany)0,00 €2.7.2016nestanovený
1169/2016PD TvrdošovceDarovacia zmluvaDarovanie peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy. (ZŠ)0,00 €2.7.2016nestanovený
1168/2016PD TvrdošovceKúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníkaDodávka čerstvého ovocia a štiav v priebehu školského roka. (MŠ Čierne Kľačany)0,00 €2.7.2016nestanovený
1167/2016PD TvrdošovceDarovacia zmluvaDarovanie peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy. (MŠ)0,00 €2.7.2016nestanovený
1014/2016Stredná odborná škola polytechnická, SNP 2, Zlaté MoravceZmluva o pskytovaní praktického vyučovania (odbornej praxe) študijnom nadstavbovom odbore 3659 L stavebníctvo v nadväznosti na § 8 ods. 2 Zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonovPoskytovanie praktického vyučovania žiakov zamesnávateľom na pracovisku zamesnávateľa formou odobornej praxe.0,00 €7.6.2016nestanovený
ZNR11072015224ENVI - PAK, a.s., BratislavaZmluva ZNR11072015224 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o opdadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Rámcová dohoda o podmeinkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.0,00 €4.6.2016nestanovený
980/2016ENVI - PAK, a.s., BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZNR11072015224 podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisovZmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť budúcu zmluvu spolu so všeobecnými obchodnými podmienkami.0,00 €4.6.2016nestanovený
952/2016Slovak Telekom, a.s., BratislavaZmluva o poskytovaní verených služieb - balík služiebPoskytovanie verejných služieb, účatník má nárok na poskytovanie Služby za akciové ceny. Program služby: Biznis linka L.0,00 €27.5.2016nestanovený
951/2016Slovak Telekom, a.s., BratislavaZmluva o poskytovaní verených služieb - balík služiebPoskytovanie verejných služieb, účatník má nárok na poskytovanie Služby za akciové ceny. Program služby: Biznis linka L.0,00 €27.5.2016nestanovený
950/2016Slovak Telekom, a.s., BratislavaZmluva o poskytovaní verených služieb - balík služiebPoskytovanie verejných služieb, účatník má nárok na poskytovanie Služby za akciové ceny. Program služby: Biznis linka L.0,00 €27.5.2016nestanovený
Položky 121-135 z 351


Úvodná stránka