Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 345
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
843/2017Ľuboš Bohovic, BrhlovceZMLUVA O DIELORealizácia stavby - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA BUDOVY DOMU SMÚTKU13 040,45 €12.10.2017nestanovený
820/2017Obec VolkovceZmluva o zriadení vecného bremenaV dôsledku realizácie projektu Volkovce-kanalizácia miestnej časti Olichov, zriaďuje obec Čierne Kľačany v prospech obce Volkovce vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku strpieť uloženie kanalizačného potrubia v zemi podľa projektovej dokumentácie.0,00 €3.10.2017nestanovený
022017Profi dekor, spol. s.r.o., Na vyhliadke 3, PrešovZMLUVA o prenájme LED svetelnej vianočnej výzdoby uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákoníka12 ks 2D svetelných elementov o rozmere cca120x120 cm0,00 €3.10.2017nestanovený
6/61303310Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva č. 6/61303310 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou.Dodávka vody z verejného vodovodu - MŠ Čierne Kľačany0,00 €12.9.2017nestanovený
6/61303300Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva č. 6/61303300 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou.Dodávka vody z verejného vodovodu - ZŠ Čierne Kľačany0,00 €12.9.2017nestanovený
6/61303290Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva č. 6/61303290 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou.Dodávka vody z verejného vodovodu - Dom smútku 0,00 €12.9.2017nestanovený
6/1000013345Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva č. 6/1000013345 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou.Dodávka vody z verejného vodovodu - BD - Na Dolinke0,00 €12.9.2017nestanovený
6/61380410Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva č. 6/61380410 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou.Dodávka vody z verejného vodovodu - Školská bytovka 0,00 €12.9.2017nestanovený
6/61304930Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva č. 6/61304930 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou.Dodávka vody z verejného vodovodu - Cintorín0,00 €12.9.2017nestanovený
6/61303360Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva č. 6/61303360 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou.Dodávka vody z verejného vodovodu - Budova KD a OcÚ0,00 €12.9.2017nestanovený
6/70219Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva č. 6/70219 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou.Dodávka vody z verejného vodovodu - Štadión TJ 0,00 €12.9.2017nestanovený
170808-3PNitrianske komunálne služby, spol. s.r.o., Nábrežie mládeže 87, NitraZmluva o vývoze triedeného odpadu č. 170808-3PVývoz triedeného odpadu v zmysle platnej legislatívy. /Príloha č. 1/0,00 €29.8.2017nestanovený
1040186376Komunálna poisťovňa, a.s., BratislavaPoistná zmluvaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PEUGEOT97,75 €17.8.2017nestanovený
147194Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BratislavaZmluva č. 147194 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1 400,00 eur a záväzok príjmecu použiť dotácu v plnej výške pre DHZ Čierne Kľačany na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na osobné ochranné pracovné prostriedky, pre odbornú prípravu a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlo. 1 400,00 €13.6.2017nestanovený
DOS17051700003SLOVANET, a.s., Bratislava 2Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb uzavreta podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciáchPoskytovateľ sa zaväzuje zriadiť alebo vykonať zmenu a následne poskytovať účastníkovi služby uvedené v Špecifikácii služieb tejto Zmluvy.0,00 €30.5.2017nestanovený
Položky 91-105 z 345


Úvodná stránka