Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 335
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6/70219Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva č. 6/70219 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou.Dodávka vody z verejného vodovodu - Štadión TJ 0,00 €12.9.2017nestanovený
170808-3PNitrianske komunálne služby, spol. s.r.o., Nábrežie mládeže 87, NitraZmluva o vývoze triedeného odpadu č. 170808-3PVývoz triedeného odpadu v zmysle platnej legislatívy. /Príloha č. 1/0,00 €29.8.2017nestanovený
1040186376Komunálna poisťovňa, a.s., BratislavaPoistná zmluvaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PEUGEOT97,75 €17.8.2017nestanovený
147194Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BratislavaZmluva č. 147194 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1 400,00 eur a záväzok príjmecu použiť dotácu v plnej výške pre DHZ Čierne Kľačany na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na osobné ochranné pracovné prostriedky, pre odbornú prípravu a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlo. 1 400,00 €13.6.2017nestanovený
DOS17051700003SLOVANET, a.s., Bratislava 2Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb uzavreta podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciáchPoskytovateľ sa zaväzuje zriadiť alebo vykonať zmenu a následne poskytovať účastníkovi služby uvedené v Špecifikácii služieb tejto Zmluvy.0,00 €30.5.2017nestanovený
1040061837Komunálna poisťovňa, a.s., BratislavaPoistná zmluvaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - IVECO DAILY 130,05 €5.4.2017nestanovený
MZ 011 0 - 2017Ing. Karol FÁBRY, Volgogradská 9, PrešovMandátna zmluva Zabezpečenie kompletného verejného obstarávania definovanej v prílohe č. 1. ZATEPLENIE VIACÚČELOVEJ OBECNEJ BUDOVY SO SÍDLOM OBECNÉHO ÚRADU 950,00 €5.4.2017nestanovený
KRHZ-NR-124-004/2016SR, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, BratislavaDarovacia zmluvaDarca - MF SR týmto bezplatne prenecháva obdarovanému - Obec Čierne Kľačany cestné motorové vozidlo vrátane príslušenstva.0,00 €22.2.2017nestanovený
132/2017Ján Varga JV trans, Horná 189/36, Čierne KľačanyZmluva o spolupráci pri zbere komunálneho odpaduPredmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov vzniknutými na území obce Čierne Kľačany s cieľom umožniť oprávnenej osobe vykonávať nakladanie s odpadmi t.j. výkup, zber, prepravu a odvoz na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie. Uvedené činnosti bude oprávnená osoba vykonávať prostredníctvom mobilného zberu. Číslo povolenia na túto činnosť 000264/2015-1/VA.0,00 €2.2.2017nestanovený
2162/2016PD TvrdošovceDarovacia zmluvaDarovanie peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy. (ZŠ)0,00 €30.12.2016nestanovený
2161/2016PD TvrdošovceDarovacia zmluvaDarovanie peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy. (MŠ)0,00 €30.12.2016nestanovený
2007/2016Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, NitraZmluva o vykonaní audítorskej činnostiAudit ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2015 800,00 €1.12.2016nestanovený
046/2016/WRWaste Recycling, a.s., Zlaté MoravceZmluva č. 046/2016/WRZhotoviteľ zabezpečí v zmysle Zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene niektorých zákonov.0,00 €25.11.2016nestanovený
441 9009090Komunálna poisťovňa, a.s., BratislavaNávrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôbPoistenie ČOV Na Dolinke, Čierne Kľačany (parcelné čísla 434/5, 434/7 a 434/8), 2 ks čerpadiel + dúchadlo na poistné riziko52,77 €19.10.2016nestanovený
ZLP-2016-0162-miniDCOM+DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), BratislavaZmluva o pripojení k informačnému systému/Datové centrum obcí a miest a budúcej spolupráciZáväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia v tomto článku Zmluvy. Sú to služby aplikačných modulov IS DCOM. Služby prístupu k obsahu modulu Bázy znalostí. Služby prístupu k obsahu Elektronické vzdelávanie. Služby technickej podpory vrátane možnosti využívať služby CallCentra a služby modulu Service Desk.0,00 €11.10.2016nestanovený
Položky 91-105 z 335


Úvodná stránka