Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 345
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6/1000111800Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu - BD Na Dolinke 441/8, Čierne Kľačany0,00 €26.9.2018nestanovený
6/1000111810Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu - BD Na Dolinke 440/7, Čierne Kľačany0,00 €26.9.2018nestanovený
CEZ ÚV SR:603/2018Úrad vlády SRZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018Poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa s názvom: Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu detských ihrísk, zameraných predovšetkým na deti a mládež v sume 8 500,00 eur, ktorú sa príjimateľ zaväzuje použiť na realizáciu podporného projektu číslo 8676, a to rozsahu a za podmienok vymedzených v zmluve.8 500,00 €18.9.2018nestanovený
871/2018Obchodná akadémia Zlaté MoravceZmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémieZabezpečenie odbornej praxe žiaka Obchodnej akadémie, Bernolákova 26, Zlaté Moravce, študijný odbor 6317 M obchodná akadémia, na základe školského vzdelávacieho programu. Uskutočnenie praxe: 01.10.2018 - 12.10.20180,00 €18.9.201812.10.2018
866/2018SOŠ obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté MoravceZmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxeOdborná prax žiaka na praktickom vyučovaní od 17.09.2018 do 28.09.2018.0,00 €18.9.201828.9.2018
58/2018Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, NitraZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1191 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovAudit ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2017. 800,00 €18.9.201831.12.2018
66567/2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva č. 66567/2018 uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaÚčastník č. 1 uzatvorením tejto zmluvy súhlsí so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavieb označených vo vyššie uvedenom povolení ako: SO - 03 KANALIZÁCIA GRAVITAČNÁ - PVC, DN 300 - 636,8 m a účastník č. 2 s touto zmenou stavebníka bez výhrad súhlasí.0,00 €28.8.2018nestanovený
NWCR180608Chren a Šproch, spol. s.r.o., VolkovceZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne zhotoviť - dodať, vykonať jeho montáž a odovzdať kompletné dielo/OKNÁ MŠ 567,69 €17.8.2018nestanovený
01/2013/434/2/42012Ľudmila Popovičová, Na Dolinke, Čierne KľačanyZMLUVA O NÁJME BYTUNájom 1-izbového bytu Na Dolinke, Čierne Kľačany0,00 €1.7.201930.6.2020
Záložná zmluva č. 400/129/2018Štátny fond rozvoja bývania, BratislavaZáložná zmluva č. 400/129/2018Záložca 1 - STAVBY: Druh stavby: Bytový dom, popis stavby: nájomný bytový dom 8 b.j. č. 7, číslo súpisné 440 postavený na parc. reg. CKN č. 434/42. Druh stavby: Bytový dom, popis stavby: nájomný bytový dom 8 b.j. č. 8, číslo súpisné 441 postavený na parc. reg. CKN č. 434/43. Záložca 2 - POZEMKY: parc. reg. CKN č. 434/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2. Parc. reg. CKN č. 434/43, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2.26 560,00 €29.6.2018nestanovený
Záložná zmluva č. 400/118/2018Štátny fond rozvoja bývania, BratislavaZáložná zmluva č. 400/118/2018Záložca 1 - STAVBY: Druh stavby: Bytový dom, popis stavby: nájomný bytový dom 8 b.j. č. 7, číslo súpisné 440 postavený na parc. reg. CKN č. 434/42. Druh stavby: Bytový dom, popis stavby: nájomný bytový dom 8 b.j. č. 8, číslo súpisné 441 postavený na parc. reg. CKN č. 434/43. Záložca 2 - POZEMKY: parc. reg. CKN č. 434/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2. Parc. reg. CKN č. 434/43, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2. 447 050,00 €29.6.2018nestanovený
598/2018Margita Tullová, SľažanyKúpna zmluvaPredávajúci Obec Čierne Kľačany predáva a na kupujúcu p. Margitu Tullovú prevádza vlastnícke právo k Nehnuteľnosti. Za prevádzanú výmeru 86 m2 predstavuje schválená kúpna cena sumu 172,00 €. Predaj tejto nehnuteľnosti bol schválený Uznesením č. 28/4/2018. 172,00 €27.6.2018nestanovený
0028-PRB/2018Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky, BratislavaZmluva č. 0028-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenostiDotácia sa poskytuje na kúpu technickej vybavenosti (ďalej len stavba) podmieňujúcou kúpou 16 nájomných bytov s nasledovnými údajmi: TV k 2x 8 b.j. č. 7 a č. 8, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce0,00 €20.6.2018nestanovený
0027-PRB/2018Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky, BratislavaZmluva č. 0027-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovDotácia sa poskytuje na kúpu 16 nájomných bytov bežného štandardu (ďalej len stavba) s nasledovnými údajmi: BD 2x 8 b.j. č. 7 súp. č. 440 a č. 8 súp. č. 441, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce0,00 €20.6.2018nestanovený
400/129/2018Štátny fond rozvoja bývania SR, BratislavaZmluva o úverePredmetom tejto Zmluvy je poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na účel uvedený v Článku I. tejto Zmluvy - TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ BD 440/7 a BD 441/8 26 560,00 €5.6.2018nestanovený
Položky 31-45 z 345


Úvodná stránka