Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 335
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Záložná zmluva č. 400/118/2018Štátny fond rozvoja bývania, BratislavaZáložná zmluva č. 400/118/2018Záložca 1 - STAVBY: Druh stavby: Bytový dom, popis stavby: nájomný bytový dom 8 b.j. č. 7, číslo súpisné 440 postavený na parc. reg. CKN č. 434/42. Druh stavby: Bytový dom, popis stavby: nájomný bytový dom 8 b.j. č. 8, číslo súpisné 441 postavený na parc. reg. CKN č. 434/43. Záložca 2 - POZEMKY: parc. reg. CKN č. 434/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2. Parc. reg. CKN č. 434/43, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2. 447 050,00 €29.6.2018nestanovený
598/2018Margita Tullová, SľažanyKúpna zmluvaPredávajúci Obec Čierne Kľačany predáva a na kupujúcu p. Margitu Tullovú prevádza vlastnícke právo k Nehnuteľnosti. Za prevádzanú výmeru 86 m2 predstavuje schválená kúpna cena sumu 172,00 €. Predaj tejto nehnuteľnosti bol schválený Uznesením č. 28/4/2018. 172,00 €27.6.2018nestanovený
0028-PRB/2018Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky, BratislavaZmluva č. 0028-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenostiDotácia sa poskytuje na kúpu technickej vybavenosti (ďalej len stavba) podmieňujúcou kúpou 16 nájomných bytov s nasledovnými údajmi: TV k 2x 8 b.j. č. 7 a č. 8, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce0,00 €20.6.2018nestanovený
0027-PRB/2018Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky, BratislavaZmluva č. 0027-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovDotácia sa poskytuje na kúpu 16 nájomných bytov bežného štandardu (ďalej len stavba) s nasledovnými údajmi: BD 2x 8 b.j. č. 7 súp. č. 440 a č. 8 súp. č. 441, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce0,00 €20.6.2018nestanovený
400/129/2018Štátny fond rozvoja bývania SR, BratislavaZmluva o úverePredmetom tejto Zmluvy je poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na účel uvedený v Článku I. tejto Zmluvy - TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ BD 440/7 a BD 441/8 26 560,00 €5.6.2018nestanovený
400/118/2018Štátny fond rozvoja bývania SR, BratislavaZmluva o úverePredmetom tejto Zmluvy je poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na účel uvedený v Článku I. tejto Zmluvy - BYTOVÝ DOM 440/7 a BYTOVÝ DOM 441/8 447 050,00 €5.6.2018nestanovený
1818400023-ZoSZápadoslovenská distribučná, a.s., BratislavaZmluva o spolupráciPredmetom tejto Zmluvy je vzájomná spolupráca Zmluvných strán pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadení uvedených nižšie potrebných pre zabezpečenie realizácie pripojenia stavby Žiadateľa NA 40 RD, Čierne Kľačany - VNK, TS, NNK, NNV k distribučnej sústave. Cieľom je zabezpečenie podmienok pre budúce pripojenie a budúci odber elektriny budúcimi koncovými odberateľmi elektriny pre požadovaný počet budúcich 40 odberných miest.0,00 €30.5.2018nestanovený
8000800733001WEBY GROUP, spol. s.r.o.Zmluva O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v informačných systémoch špecifikvaných v čl. VII. tejto zmluvy, s príslušnými ustanoveniami § 39 zákona č. 18/2018 o ochrane o osbných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.0,00 €26.5.2018nestanovený
5190042154Komunálna poisťovňa, a.s., BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyPoistná zmluva - poistník uzavrel poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný ÚPSVR SR. (2 osoby)13,28 €16.5.2018nestanovený
148 545Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BratislavaZmluva č. 148 545 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ocharany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaPredmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1.400,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 1 400,00 €16.5.2018nestanovený
425/2018Slovak Telekom, a.s., BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebMagio Internet L - VDSL0,00 €20.4.2018nestanovený
418/2018SOAR, s.r.o., Pri Rajčianke 49, ŽilinaNÁJOMNÁ ZMLUVAPredmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri nájme bytových domov Nájomný bytový dom - 8 b.j. č. 7 a č. 8 Čierne Kľačany vo vlastníctve Prenajímateľa v prospech Nájomcu.0,00 €14.4.2018nestanovený
01/2014/436/6/42014Terézia Kozmová, Čierne KľačanyZMLUVA O NÁJME BYTUNájom 2-izbového bytu Na Dolinke, Čierne Kľačany0,00 €1.4.201931.3.2020
01/2018/441/8/162018Andrej Hrivňák, Čierne KľačanyZMLUVA O NÁJME BYTUNájom 2-izbového bytu Na Dolinke, Čierne Kľačany0,00 €1.4.201931.3.2020
01/2018/441/8/152018Erika Ondreková, Čierne KľačanyZMLUVA O NÁJME BYTUNájom 3-izbového bytu Na Dolinke, Čierne Kľačany0,00 €1.4.201931.3.2020
Položky 31-45 z 335


Úvodná stránka