Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 335
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
981/2018PROGRANT, spol. s.r.o., BratislavaZmluva o dieloSpracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu "WIFI PRE TEBA".0,00 €13.10.2018nestanovený
KRHZ-NR-152-049/2018Slovenská republika zastúpená MV SR, BratislavaZMLUVA O VÝPOŽIČKEZáväzok požičiavateľa v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a za podmienok dohodnutých - SÚPRAVA POVODŇOVEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY pre hasičské jednotky/DHZ Čierne Kľačany0,00 €13.10.2018nestanovený
82-2809/S/2018ViOn, a.s., Zlaté MoravceZMLUVA O DIELOPredmetom tejto zmluvy je realizácia diela: Hrubé terénne úpravy pre IBV Čierne Kľačany0,00 €12.10.2018nestanovený
149/2018OVD - ovocinárske družstvo, Dvory nad ŽitavouRámcová zmluvaPredmetom zmluvy sú dodávky tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl. Miestom dodania tovaru je ZŠS MŠ Čierne Kľačany.0,00 €2.10.201830.6.2019
20180901DELIVER DOORS, spol. s.r.o., BratislavaZMLUVA O DIELOPredmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa hracie prvky špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, zabezpečiť dopravu a odbornú montáž uvedených hracích zariadení podľa podmienok stanovených touto zmluvou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. Realizácia alebo úprava špeciálnych dopadových plôch nie je predmetom dodania zhotoviteľa. Piesok do pieskoviska nie je predmetom dodania zhotoviteľa. 11 376,00 €26.9.2018nestanovený
6/1000111800Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu - BD Na Dolinke 441/8, Čierne Kľačany0,00 €26.9.2018nestanovený
6/1000111810Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu - BD Na Dolinke 440/7, Čierne Kľačany0,00 €26.9.2018nestanovený
CEZ ÚV SR:603/2018Úrad vlády SRZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018Poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa s názvom: Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu detských ihrísk, zameraných predovšetkým na deti a mládež v sume 8 500,00 eur, ktorú sa príjimateľ zaväzuje použiť na realizáciu podporného projektu číslo 8676, a to rozsahu a za podmienok vymedzených v zmluve.8 500,00 €18.9.2018nestanovený
871/2018Obchodná akadémia Zlaté MoravceZmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémieZabezpečenie odbornej praxe žiaka Obchodnej akadémie, Bernolákova 26, Zlaté Moravce, študijný odbor 6317 M obchodná akadémia, na základe školského vzdelávacieho programu. Uskutočnenie praxe: 01.10.2018 - 12.10.20180,00 €18.9.201812.10.2018
866/2018SOŠ obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté MoravceZmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxeOdborná prax žiaka na praktickom vyučovaní od 17.09.2018 do 28.09.2018.0,00 €18.9.201828.9.2018
58/2018Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, NitraZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1191 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovAudit ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2017. 800,00 €18.9.201831.12.2018
66567/2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZmluva č. 66567/2018 uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaÚčastník č. 1 uzatvorením tejto zmluvy súhlsí so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavieb označených vo vyššie uvedenom povolení ako: SO - 03 KANALIZÁCIA GRAVITAČNÁ - PVC, DN 300 - 636,8 m a účastník č. 2 s touto zmenou stavebníka bez výhrad súhlasí.0,00 €28.8.2018nestanovený
NWCR180608Chren a Šproch, spol. s.r.o., VolkovceZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne zhotoviť - dodať, vykonať jeho montáž a odovzdať kompletné dielo/OKNÁ MŠ 567,69 €17.8.2018nestanovený
01/2013/434/2/42012Ľudmila Popovičová, Na Dolinke, Čierne KľačanyZMLUVA O NÁJME BYTUNájom 1-izbového bytu Na Dolinke, Čierne Kľačany0,00 €1.7.201930.6.2020
Záložná zmluva č. 400/129/2018Štátny fond rozvoja bývania, BratislavaZáložná zmluva č. 400/129/2018Záložca 1 - STAVBY: Druh stavby: Bytový dom, popis stavby: nájomný bytový dom 8 b.j. č. 7, číslo súpisné 440 postavený na parc. reg. CKN č. 434/42. Druh stavby: Bytový dom, popis stavby: nájomný bytový dom 8 b.j. č. 8, číslo súpisné 441 postavený na parc. reg. CKN č. 434/43. Záložca 2 - POZEMKY: parc. reg. CKN č. 434/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2. Parc. reg. CKN č. 434/43, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2.26 560,00 €29.6.2018nestanovený
Položky 16-30 z 335


Úvodná stránka