Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 327
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
36/2019EKOTEC, spol. s.r.o., BratislavaZmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisovPredmetom kontroly je ročná kontrola detského ihriska/počet 2 ihriská v obci Čierne Kľačany/Park pri ihrisku/MŠ+ZŠ0,00 €10.1.2019nestanovený
1183/2018Ulianko & partners, spol. s.r.o., ZvolenZmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom zneníPredmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb.0,00 €19.12.2018nestanovený
0027-PRB/2018/ZMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, BratislavaZáložná zmluva uzatvorená podľa § 151 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0027-PRB/2018/ZPredmetom tejto zmluvy je zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 298 030,00 eur vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí dotácie záložca dáva do zálohu svoje nehnuteľnosti uvedené v článku I. zmluvy a zriaďuje k nim záložné právo v prospech záložného veriteľa, ktorý toto právo prijíma. 298 030,00 €17.12.2018nestanovený
ZO/2018A19816-1osobnyudaj.sk,spol. s.r.o., Garbairska 5, KošiceZMLUVA č. ZO/2018A19816-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBYPredmemtom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov.0,00 €1.12.2018nestanovený
1107/2018EKOTEC, spol. s.r.o., BratislavaZmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisovKontrola a zistenie stavu MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA , tzv. ročná kontrola a povinosť vydať o tom kontrolný protokol. 230,00 €22.11.2018nestanovený
9409039877ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektrickej energie pre odberné miesto BD 441/8, Na Dolinke, Čierne Kľačany0,00 €16.10.2018nestanovený
9409039824ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektrickej energie pre odberné miesto BD 440/7, Na Dolinke, Čierne Kľačany0,00 €16.10.2018nestanovený
981/2018PROGRANT, spol. s.r.o., BratislavaZmluva o dieloSpracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu "WIFI PRE TEBA".0,00 €13.10.2018nestanovený
KRHZ-NR-152-049/2018Slovenská republika zastúpená MV SR, BratislavaZMLUVA O VÝPOŽIČKEZáväzok požičiavateľa v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a za podmienok dohodnutých - SÚPRAVA POVODŇOVEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY pre hasičské jednotky/DHZ Čierne Kľačany0,00 €13.10.2018nestanovený
82-2809/S/2018ViOn, a.s., Zlaté MoravceZMLUVA O DIELOPredmetom tejto zmluvy je realizácia diela: Hrubé terénne úpravy pre IBV Čierne Kľačany0,00 €12.10.2018nestanovený
149/2018OVD - ovocinárske družstvo, Dvory nad ŽitavouRámcová zmluvaPredmetom zmluvy sú dodávky tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl. Miestom dodania tovaru je ZŠS MŠ Čierne Kľačany.0,00 €2.10.201830.6.2019
20180901DELIVER DOORS, spol. s.r.o., BratislavaZMLUVA O DIELOPredmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa hracie prvky špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, zabezpečiť dopravu a odbornú montáž uvedených hracích zariadení podľa podmienok stanovených touto zmluvou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. Realizácia alebo úprava špeciálnych dopadových plôch nie je predmetom dodania zhotoviteľa. Piesok do pieskoviska nie je predmetom dodania zhotoviteľa. 11 376,00 €26.9.2018nestanovený
6/1000111800Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu - BD Na Dolinke 441/8, Čierne Kľačany0,00 €26.9.2018nestanovený
6/1000111810Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NitraZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu - BD Na Dolinke 440/7, Čierne Kľačany0,00 €26.9.2018nestanovený
CEZ ÚV SR:603/2018Úrad vlády SRZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018Poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa s názvom: Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu detských ihrísk, zameraných predovšetkým na deti a mládež v sume 8 500,00 eur, ktorú sa príjimateľ zaväzuje použiť na realizáciu podporného projektu číslo 8676, a to rozsahu a za podmienok vymedzených v zmluve.8 500,00 €18.9.2018nestanovený
Položky 1-15 z 327


Úvodná stránka