Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 351
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
UV SR - 47/2018Úrad vlády SRZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR uzavretá v zmysle § 51 Občian. zákonníka a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovPredmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 20.000,- EUR a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške na kapitálové výdavky s účelovým určením na spolufinancovanie výstavby kanalizácie v obci Čierne Kľačany.0,00 €11.4.2018nestanovený
330/2018Obchodná akadémia Zlaté MoravceZmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakovOdborná prax žiaka Obchodnej akadémie, Zlaté Moravce, študijný odbor 6317 M, na základe školského vzdelávacieho progarmu0,00 €16.3.2018nestanovený
327/2018Obecné siete, spol. s.r.o., NitraZmluva o dieloZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok uvedených v tejto zmluve pre obnjednávateľa: Kamerový systém obce Čierne Kľačany v rámci projketu: Prevencia kriminality, podľa ponuky.12 500,00 €15.3.2018nestanovený
202/2018Slovak Telekom, a.s., BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebBalík Biznis linka L/1ks0,00 €2.2.2018nestanovený
201/2018Slovak Telekom, a.s., BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebBalík Biznis linka L/1ks0,00 €2.2.2018nestanovený
200/2018Slovak Telekom, a.s., BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebBalík Biznis linka L/1ks0,00 €2.2.2018nestanovený
199/2018Slovak Telekom, a.s., BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebBalík Biznis linka L/1ks0,00 €2.2.2018nestanovený
78/2018SOAR, spol. s.r.o., ŽilinaKúpna zmluvaKúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Stavba - nájomný bytový dom 8 b.j. č. 7, súpisné číslo 440/7. Stavba - nájomný bytový dom 8 b.j. č. 8, súpisné číslo 441/8. 889 044,06 €16.1.2018nestanovený
441 9010530Komunálna poisťovňa, a.s., BratislavaNávrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôbPoistenie Nájomného bytového domu 7 a nájomného bytového domu 8 - TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ (viď. príloha č. 1) 492,05 €12.1.2018nestanovený
441 9010528Komunálna poisťovňa, a.s., BratislavaNávrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôbPOISTENIE Nájomného bytového domu 7 a nájomného bytového domu 8 447,06 €12.1.2018nestanovený
53/MV-NR/2017Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad NitraZmluva č. 53/MV-NR/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017Poskytovateľ sa zävazuje poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov MV SR - Kamerový systém v obci Čierne Kľačany10 000,00 €23.12.2017nestanovený
1/PO-1SHR - Ing. Milan Horný, Čierne KľačanyNájomná zmluvaNájom pozemkov, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu na poľnohospodárske účely0,00 €14.12.2017nestanovený
1037/2017Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, NitraZmluva o vykonaní audítorskej činnostiAudit ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2016 800,00 €8.12.201731.12.2017
1031/2017Slovak Telekom, a.s., BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatokPoskytovanie služieb0,00 €8.12.2017nestanovený
1030/2017Slovak Telekom, a.s., BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatokPoskytovanie služieb0,00 €8.12.2017nestanovený
Položky 76-90 z 351


Úvodná stránka