Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:0027-PRB/2018/Z
Zmluvná strana 1:Obec Čierne Kľačany
Zmluvná strana 1 IČO:00307858
Zmluvná strana 2:Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO:30416094
Názov:Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0027-PRB/2018/Z
Predmet:Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 298 030,00 eur vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí dotácie záložca dáva do zálohu svoje nehnuteľnosti uvedené v článku I. zmluvy a zriaďuje k nim záložné právo v prospech záložného veriteľa, ktorý toto právo prijíma.
Cena *: 298 030,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:4.12.2018
Dátum zverejnenia zmluvy:17.12.2018
Dátum účinnosti zmluvy:17.12.2018
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Ing. Milan Švec, PhD.
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:Stavba Nájomný bytový dom 8 b.j. č. 7 so súpisným číslom 440 zapísaná na liste vlastníctva č. 2383 v katastrálnom území Čierne Kľačany, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce, nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 434/42, o výmere 147 m², bytový dom, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov.
Stavba Nájomný bytový dom 8 b.j. č. 8 so súpisným číslom 441 zapísaná na liste vlastníctva č. 2383 v katastrálnom území Čierne Kľačany, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce, nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 434/43, o výmere 147 m², bytový dom, v ktorej sa nachádza 8 nájomných nájomných bytov.

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


Úvodná stránka