Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Čierne Kľačany

Aktuálne oznamy

Vianočný pozdrav od starostu obceVytlačiť
 

Vianočný pozrdav.jpg


 
 

Odstávka elektrickej energie 19. decembra 2017Vytlačiť
 index.jpg.png

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava oznamuje, že z dôvodu vykonávanie plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 19. decembra 2017, v čase od 11.30 do 15.00 hodiny bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

 • Vozokanská: s.č. 278 a 383
 • Športová:  celá
 • Hlavná: s.č. 220, 221, 222 a 282
 • Školská: od. s.č. 223 základná škola po s.č. 249, vrátane s.č. 432


 


 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čierne KľačanyVytlačiť
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čierne Kľačany

       Obecné zastupiteľstvo Obce Čierne Kľačany v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

I. vyhlasuje  deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Čierne Kľačany na:   

22.01.2018

II. schvaľuje 0,30 % úväzok pracovného času hlavného kontrolóra

III. určuje:

a) Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru

b) Ďalšie predpoklady:

 • znalosť podvojného účtovníctva
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových   a príspevkových organizácií
 • znalosť zákona o finančnej kontrole , o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších  prislúchajúcich právnych predpisov
 • občianska a morálna bezúhonnosť

c) Náležitosti a súčasť prihlášky:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje  (e-mail, telefón)
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

d) Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce:

 • verejným hlasovaním o každom kandidátovi zvlášť

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Čierne Kľačany zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“

na adresu do 29.12.2017

                                                         Obecný úrad Čierne Kľačany

                                                         Mlynská 2

                                                         953 05 Čierne Kľačany

 

V Čiernych Kľačanoch, dňa 11.12.2017                                                                                     

                                       Ing. Milan Švec, PhD., v.r., starosta obce


 
 

Vývoz komunálneho odpadu Vytlačiť
 

VývozNajbližší vývoz zmesového komunálneho odpadu je dňa 21.12.2017. (štvrtok)


 
 

Ako separovať odpad a harmonogram vývozu separovaného odpadu !Vytlačiť
 

Bližšie informácie o separovaní odpadu v súbore pdf. (1 - 4 str.)


 
 

Oznámenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciouVytlačiť
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dňa 21.02.2017 určil maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciu.

K stiahnutiu súbor pdf. .


 
 

dnes je: 17.12.2017

meniny má: Kornélia

webygroup

Úvodná stránka